מקרקעין ומיסוי מקרקעין

אגף המקרקעין מנוהל על-ידי עו"ד מואיז פסי ועו"ד אברהם פסי, להם ניסיון רב שנים בתחומי המקרקעין השונים.

משרדנו מתמחה במתן ייעוץ וייצוג משפטי לקבלנים, יזמים, רוכשים ומוכרים של מקרקעין מסוגים שונים, במגוון עסקאות מקרקעין, כגון: מכר, שכירות, קומבינציה, יזמות, תמ"א 38, ופינוי-בינוי. במסגרת זו משרדנו מטפל בהיבטי המיסוי (מס שבח מקרקעין, מס רכישה ומע"מ) וההיטלים (היטל השבחה), הן בייעוץ מקדמי לפני העסקה והן בטיפול וייצוג מול רשויות המס ורשויות התכנון והבניה לאחריה.

למשרדנו ניסיון רב בטיפול כולל מול הרשויות השונות, כגון: רשויות התכנון, רשויות מקומיות, רשויות המס ומנהל מקרקעי ישראל.

למשרדנו מומחיות בניסוח ובעריכה של הסכמים בתחום המקרקעין ובייצוג בבית המשפט (ליטיגציה).

משרדנו מטפל ברישום פרצלציות, רישום בתים משותפים ורישום זכויות וחובות בלשכת רישום המקרקעין עבור חברות משכנות שונות, ובכללן: חלמיש, שיקמונה, שיכון ופיתוח (אזורים) וכן עבור משרד הבינוי והשיכון, מנהל מקרקעי ישראל, חברת החשמל לישראל בע"מ, קבלנים פרטיים וגופים שונים. במסגרת זו למשרדנו מומחיות בפתרון בעיות משפטיות סבוכות בנושאי הרישום השונים בכל השלבים, לרבות טיפול בפרצלציות מסובכות, תיקוני צווי רישום בתים משותפים, תיקוני רישום זכויות וחובות וכד'.

משרדנו מטפל בתביעות משפטיות בתחום המקרקעין, כגון: תביעות הקשורות בחוזה מכר מקרקעין; תביעות הקשורות בחוזה שכירות מקרקעין, לרבות פינוי, הגשה לביצוע שטרי ביטחון, חובות הקשורים בשכירות וכד'; תביעות הקשורות בחוזי משכון ושיעבוד מקרקעין; תביעות הקשורות בחוק הגנת הדייר, לרבות פינוי, קביעת דמי שכירות, מתן היתרים שונים, העברת זכויות בנכסים מוגנים וכד'; תביעות הקשורות במקרקעין שעברו בירושה, לרבות חלוקת עיזבון בין היורשים, ניהול, עיזבון, מכירת נכסי עיזבון וכד'; וכינוס נכסים בנוגע למקרקעין מעוקלים או ממושכנים ומכירתם.