שירותי נוטריון

למשרדנו ניסיון של עשרות שנים בתחום שירותי הנוטריון. במסגרת זאת ניתנים השירותים הבאים, בהתאם לחוק הנוטריונים:
 • אימות חתימה על מסמך.
 • אישור שהחתום במסמך, על שם זולתו, היה מוסמך לכך.
 • אישור נכונות העתק של מסמך.
 • תרגום נוטריוני או אישור נכונות תרגום של מסמך בשפות עברית, אנגלית ובולגרית.
 • קבלה ואישור תצהיר והצהרה אחרת.
 • אישור שאדם פלוני חי.
 • אישור נכונותה של רשימת מצאי.
 • עריכת העדה של מסמך סחיר.
 • עריכת מסמך או כל פעולה אחרת הדרושה או מותרת על פי דין בידי נוטריון, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר.
 • אימות הסכם ממון בין בני זוג, שנחתם לפני הנישואין.
 • יפויי כח נוטריוניים.
 • אישור צוואה נוטריונית.