הוצאה לפועל

למשרדנו ניסיון רב שנים בייצוג זוכים. במסגרת זו משרדנו עוסק בהגשה לביצוע של פסקי דין, שטרי חוב, שיקים, שטרי משכנתא ומשכון, על כל ההליכים הכרוכים בכך, ונוקט בהליכי הוצאה לפועל נגד חייבים. לצורך זה מנוהלת במשרד מערכת מעקב וטיפול ממוחשבת, לרבות קישור ישיר למאגר הנתונים של לשכת ההוצאה לפועל ולמאגרי נתונים נוספים.