משפט מסחרי

תחום זה מנוהל על ידי עו"ד אברהם פסי.

למשרדנו מומחיות בניסוח ובעריכה של הסכמים מסחריים בתחומים מגוונים, כגון: הסכמי מכר; הסכמים בין ספקים ללקוחות; הסכמי שיעבוד (משכנתא, משכון); הסכמי הלוואה מובטחים במשכון או משכנתא; הסכמי שותפויות; והסכמים לייסוד חברות.

למשרדנו ניסיון רב בליווי ובייעוץ שוטף ומקיף לחברות, לרבות בהקמתן ורישומן של חברות, שותפויות ועמותות; ליווי עסקות רכש, מיזוג ומיזמים משותפים; עריכת הסכמים מסחריים שונים, כגון: הסכמי בעלי מניות, הסכמי מימון, הסכמי ניהול, הסכמי מתן שירותים, הסכמי הפצה והסכמי רישיון.